Ängelholms kommun

Den största utmaningen när de gäller bildhantering inom en kommun med flera tusen anställda är just att organisera, strukturera och tillgänglighetsgöra bilder inom hela organisationen. Detta har möjligörts med hjälp av Image Vault som vi implementerat som en självständig bildbank. Hanteringen av bildmaterial har blivit mycket enklare och underlättar vårt varumärkesarbete.

Webbplats: Engelholm.se

Ismar Zvirkic, webbstrateg, Ängelholms kommun

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website