Norges Fotbollsforbund

Vid övergången till nya webbsidan 2016 var en av förutsättningarna att vi skulle bli bättre på bildhantering. Vår CMS-lösning är Episerver och vi sökte något som var ännu bättre än den inbyggda mediahanteringen. Det var viktigt för oss att redaktörerna, med minimal utbildning, lätt skulle kunna använda systemet. Vi har ca 50 redaktörer där majoriteten har publicering som sidouppgift. Då är enkelhet (så som uppladdning, hämtning, delning, användning och skalning) viktig. Vi tittade på flera alternativ men landade till slut på ImageVault. ImageVault har lyckats skapa ett användarvänligt backend, vilket är viktigt för användarna och det dagliga arbetet. Samtidigt är systemet skalbart och vi har anpassat det till våra behov. Bildbehandling, som för oss var tidigare en stor utmaning i vardagen, har nu blivit rutin och detta återspeglas i förbättrad bildkvalitet och bildmångfald för våra läsare.

André Flem, Norges Fotbollförbund
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website