Proton

Under 2016 inleddes arbetet med att förnya webben för hela Proton Group, från Episerver 6 till nuvarande Episerver-lösning. Den gamla weblösningen var stel och hade ett industriellt bildmanér som passade vissa affärsområden illa. Att arbeta på ett kreativt sätt med personliga bilder för respektive affärsområde blev därför redan från början en viktig del i projektet. Människorna som arbetar inom Proton Group är viktiga, och det vill vi visa genom hemsidornas innehåll och självklart genom de bilder som publiceras.

Redan i projektstarten diskuterades möjligheter hos olika bildhanteringssystem, men eftersom ImageVault var en del av den befintliga lösningen såg projektgruppen fördelar med att fortsätta arbeta med programmet. Genom att välja ImageVault istället för Episervers eget bildprogram får vi som redaktörer även fördelar som till exempel möjlighet att redigera bilder.

Den nya weblösningen för Proton innebär att samtliga affärsområden fortfarande finns på samma webplattform, men nu med möjlighet att personalisera sina respektiver hemsidor. Redan i ett tidigt skede bestämdes att de olika affärsområdenas bilder skulle vara en stor och viktig del av weblösningen.

Flytten av befintligt material i IV3 till IV4 var betydligt mer komplicerad än vad projektgruppen från början trodde, men när bilderna väl var på plats i den nya CMS:n har allt fungerat precis som det ska. Antalet redaktörer inom Proton är begränsat, och för att avlasta dem från ”onödigt” arbete kommer vi i framtiden ge övriga kollegor inom Proton möjlighet att själva kunna ladda ned aktuella bilder direkt från ImageVault.

Efter ett långt utvecklingsarbete som bland annat innefattade integration med affärssystem för vissa bolag, lanserades äntligen de nya hemsidorna för samtliga bolag i mars 2017. Protons olika hemsidor ses idag som en ständigt pågående arbetsprocess, och jag ser stora möjligheter att kunna fortsätta utveckla vårt arbete med bilder inför framtiden.

Webbplats: www.proton.se

Ann-Chatrine Lundqvist, Marknadskommunikatör Proton Group/Projektledare Proton Future Web
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website