Organisera och hitta era mediafiler med ett DAM-system

Med ImageVault DAM-system behöver ni aldrig lägga tid på att leta efter era filer. Få hjälp att organisera bilder och videos på ett smidigt sätt. Varje fil förses med information baserat på t.ex. metadata och kategorier vilket gör filerna enkla att hitta. ImageVault läser också in sådan metadata som redan finns i filen, t.ex. EXIF och IPTC data. ”Batch funktionen” gör det möjligt att ladda upp och organisera flera filer samtidigt.

Hitta rätt fil snabbt

ImageVault DAM-system filtrerar innehållet i ert mediabibliotek på ett smidigt sätt. Baserat på de val av kategorier som görs samt utifrån vad som skrivs in i fritextfältet för sök visar ImageVault de filer ni har rättigheter att se utifrån era sökkriterier.

Fler funktioner kopplade till ImageVault

Läs mer om våra ImageVault-funktioner Lagra din digitala media och Använd och dela.


+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website