SBU

Den främsta fördelen med ImageVault är att våra bilder nu är sökbara både genom kategorier och metadata. Det är enkelt att få information om respektive bilds ursprung, rättighet och användning. En annan fördel är att vi frigjort lagringsutrymme på våra servar. För intranätsredaktörerna har ImageVault gjort bildhanteringen mycket smidigare.

 

SBU använder ImageVault både integrerat i EPiServer och som fristående mediabank. Den fristående mediabanken används av alla anställda för att söka fram bilder. Genom en knapptryckning kan vi ladda ner bilden i förinställda format till exempelvis presentationer eller twitterinlägg. ImageVault har hjälpt oss att öppna upp vårt bildinnehav för alla anställda vilket också bidragit till ökad medvetenhet och engagemang för SBU:s bildspråk.

 

Webbplats: Intranät

Partner: Meridium

Susanne Eksell, Webbprojektledare
+46 (0)10 - 222 26 83
info@imagevault.se
English website