ImageVault Video

Tilläggstjänsten ImageVault Video är utvecklad för att kunna hantera hela kedjan, från uppladdning och lagring till streaming och nedladdning av digitala filer. Det gör att ni på ett enkelt sätt kan publicera era videos direkt på er webbplats. Tjänsten är en tilläggstjänst till ImageVault och fungerar enbart till ImageVault i molnet.

Video direkt från molnet

Imagevault Video är utvecklad för att hantera rörlig media direkt från molnet. En molnbaserad lösning har flera fördelar vad gäller skalbarhet och prestanda, samtidigt som det utifrån redaktörens synvinkel fungerar precis som vanligt att jobba i ImageVaults gränssnitt. Detta innebär att användare utan särskilda förkunskaper enkelt kan ladda upp och publicera ett videoklipp på webben.

Ni kan välja att publicera hela eller delar av ett videoklipp i redigeringsläget och själva välja längd på klippet som ska visas. På ett enkelt sätt går det också att konvertera videon till det önskade formatet. Tjänsten har heller ingen begränsning på antalet användare.

Kontakta oss om ni vill veta mer om tjänsten eller läs mer och köp ImageVault-tillägg.

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website