Lantbrukarnas Riksförbund: Referencase med ImageVault DAM, Episerver CMS och Office 365-kopplingar

Vi fick initialt upp ögonen för ImageVault eftersom det var en kraftfull och flexibel bildhanteringslösning för den Episerver-webb vi planerade bygga, men vi förstod snabbt att ImageVault också kunde fylla funktionen som bildbank för hela verksamheten. Som en stor och anrik organisation har vi samlat på oss ett digert bildmaterial genom åren och ImageVault gav oss ett bra sätt att hantera detta. ImageVault ger oss möjligheten att centralt sätta användarrättigheter som ger våra medarbetar rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Ingen behöver oroa sig för att göra fel, samtidigt som vi kan se till att ingen kan missa att ange de uppgifter som krävs för att vi ska kunna använda deras uppladdade bilder på ett tryggt sätt. Dessutom kan vi nu inte bara hantera foton, fotografavtal och medgivanden på samma plats, de är dessutom tydligt länkade till varandra, vilket också underlättar hanteringen i det dagliga arbetet.

 

Möjligheten att använda vår Azure-AD för att styra rättighetshanteringen förenklar också arbetet för administratörerna och ger oss en mer robust lösning. Kopplingarna till Office 365 har dessutom gjort det möjligt för oss att göra utvalda delar av vårt bildmaterial tillgängligt för hela personalen när de arbetar i Word och Powerpoint.

 

Sammanfattningsvis ger ImageVault oss både en förenklad hantering av bilder och rättigheter – såväl användarrättigheter som upphovsrättigheter – och en ökad trygghet i att vi använder bilderna på ett korrekt sätt och inte behöver känna någon tveksamhet kring var de finns eller hur de får användas.

Ola Ekstrand
Verksamhetsutvecklare, webb
Lantbrukarnas Riksförbund

Webbsida: LRF

Partner: Esatto 

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website