ImageVault DAM för Adobe

Även om era huvudsakliga marknadskanaler troligen finns online uppstår tillfällen då en broschyr, ett produktblad eller någon annan printprodukt behöver tas fram. Eller kanske behöver ni ytterligare kontroll för optimiseringar, förbättringar och justeringar över era bilder. För dessa tillfällen är det en stor fördel att ert DAM-system stödjer även denna typ av process. Med vår Adobe-koppling görs hela ert bildbibliotek tillgängligt direkt i Adobes applikationer, vilket gör det möjligt att arbeta med filerna som finns lagrade i ImageVault direkt i dokumentet.

ImageVault Adobe-panel

När kopplingen är installerad kommer alla ImageVault-bilder som ni har rättigheter till att visas som tumnaglar i ImageVaults panel. Använd fritextsökningen för att hitta de bilder ni söker. Sökningen baseras på de kategorier och metadatavärden som antingen finns i bilden sedan tidigare eller som tillfördes bilden då den laddades upp i ImageVault.

För att jobba med bilder från ImageVault-panelen hovrar ni med musen över tumnageln för att se tillgängliga funktioner, t.ex. öppna eller lägga till en bild till befintligt dokument.

Mer information om hur ni köper ImageVaults koppling för Adobe.

Kom igång på 5 minuter

ImageVaults koppling för Adobe är väldigt enkel att installera och konfigurera. På bara några minuter är installationen klar och ni har hela ert bildbibliotek tillgängligt direkt i applikationen. Vi stödjer nuvarande samt föregående version utav Adobe InDesign och Adobe Photoshop för både PC och MAC.

Samma rättigheter

Eftersom kopplingen använder era användarkonton från ImageVault kommer rättigheterna till de lagrade bilderna att speglas från ImageVault. Sökresultatet kommer därmed bara att visa de filer som ni har rättigheter till.

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website