ImageVault DAM för SiteVision

Ert CMS (Content Management System) är sannolikt en av era viktigaste kanaler eller beröringspunkter för att kommunicera med er målgrupp. Det är förmodligen också en kanal där ni vill använda media som bilder och videos för att skapa visuellt intressant och minnesvärt innehåll.

ImageVault DAM för SiteVision gör att ni kan effektivisera och underlätta hanteringen av all er digitala media direkt i SiteVision. ImageVault levereras som ett fristående Digital Asset Management-system och kan användas av hela organisationen. Finns viljan och behovet kan ni även bjuda in externa intressenter.

Fördelarna med ImageVault DAM för SiteVision

 • Reducera den tid som spenderas på att leta efter digitala filer
 • Eliminera kraven på användaren vid arbete med digital media
 • Öka flexibiliteten och era möjligheter att arbeta mer konsekvent och använda media mer framträdande på webben

Funktioner i ImageVault DAM för SiteVision

 • Central lagring av mediatillgångar
 • Förhandsgranska och konvertera bildens format direkt i systemet utan begränsningar
 • Redigera bilder - beskära / zooma
 • Filinformation levereras via kategorier och metadata
 • All information relaterad till filerna är sökbar
 • Möjligt att hantera flera filer samtidigt
 • Hämta filer och ladda upp flera filer samtidigt
 • Gediget stöd för åtkomsträttigheter
 • Färdigbyggd SiteVision-modul för att presentera mediafiler på SiteVision-baserade webbplatser
+46 (0)10 - 222 26 83
info@imagevault.se
English website