Ronneby kommun

När vi skulle bygga ett nytt intranät i SharePoint under 2015 var en av frågorna; Hur ska vi arbeta med bilder i SharePoint? Intranätet vi skulle byta ut var en gammal Episerverlösning med ImageVault kopplat till sig. Även vår externa webb var en Episerver med ImageVault som bildarkiv. Vi visste att våra redaktörer var vana vid just ImageVault och då blev det naturligt att kika på möjligheten att koppla det till SharePoint. Och det gick!

ImageVault 4 som vi kopplade till vår SharePoint tycker jag personligen har många bra funktioner och mycket potential. Jag skulle vilja ge ett exempel på en funktion som jag tycker är bra, den kommer förmodligen låta krångligare i text än vad den är i verkligheten, men jag gör ett försök;

Jag har en bild som ska visas i nyhetsrotatorn, som i vårt fall är 537x302 pixlar, jag går in i ImageVault, klickar på bilden jag vill använda, väljer format ”Nyhetsrotator”, är jag inte nöjd med den automatiska beskärningen, klickar jag en gång på bilden, greppar tag i bilden, drar och släpper, när jag är nöjd klickar jag ”ok”, nu är min bild beskärd som jag vill, och inlagd i nyhetsrotatorn.

Det behöver inte vara krångligt att göra rätt!

Tobias Gunnarsson, Webbredaktör, Ronneby kommun
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website