Vad är ImageVault?

ImageVault är ett MAM-system, Media Asset Management system - Allt som er organisation behöver för att hantera all er digitala media. Till skillnad från ett traditionellt DAM-system så fokuserar MAM-systemet mer på digital media såsom bilder och videor. Koppla enkelt ihop systemet med era befintliga mediakällor och låt ImageVault bli navet för all er digitala media oavsett var de är lagrade. Eller lagra all er media direkt i ImageVault genom att ladda upp era originalfiler. ImageVault speglar sedan ut filerna i passande format på de ställen där ni vill använda dem.

Vi är övertygade om att ni kommer bli nöjda med ImageVault som ert webbaserade Media Asset Management system. Ni kommer spara mycket tid och därmed även pengar på att slippa leta efter digitala filer. Väldigt ofta är det bara en enstaka person/ er inom organisationen som har hand om bilder som används i kommunikation med kund. Det kan då bli svårt att komma åt en specifik bild när personen i fråga exempelvis sitter i möte eller är på semester. Med ett webbaserat MAM-system kommer alla inom organisationen åt samtliga digitala filer (som de har rättighet till) oavsett tid på dygnet på ett snabbt och smidigt sätt. Att ImageVault dessutom erbjuder redigeringsmöjligheter direkt i systemet sparar otroligt mycket tid och gör att er organisation kan kommunicera på ett enhetligt och snyggt sätt både internt och externt.

ImageVault MAM-system hanterar och organiserar all er digitala media

Är ImageVault rätt lösning för oss?

ImageVault är en webbaserad MAM-lösning som tillhandahåller förbättrad hantering av mediafiler såsom bilder och videoklipp. ImageVault underlättar användning och återanvändning av digital media genom att förenkla och tidseffektivisera för alla i organisationen. Genom kopplingar till Episerver, SharePoint, WordPress och SiteVision är det också möjligt att komma åt hela er organisations mediabank direkt från ert CMS. Det är även möjligt att koppla upp sig mot Office, Adobe och InRiver PIM. Med ImageVault MAM-system blir ni som organsation helt enkelt mer lättrörliga vilket bidrar till att ni kan kommunicera ert budskap på ett snabbare och mer effektivt sätt.

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website