Höganäs

Höganäs har använt ImageVault under lång tid. När det var dags att bygga en ny webb under hösten 2017 var det två saker som förblev oförändrade, valet av CMS och ImageVault

Höganäs vill inte lägga onödig tid på att söka efter bilder och mediafiler utan vill att tillgångarna finns enkelt tillgängliga att använda. Med ImageVault får de precis detta.

Ur ett partnerperspektiv så är ImageVault en icke komplex och rättfram integration, och leverantören är enkel att jobba med.

Webbplats: Hoganas.com

Partner: Webbyrån Petra AB (www.petra.agency)

Martin Lundström , Webbyrån Petra AB
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website