Rototilt

Utvecklingen av vår nya webbplats satt både oss själva och vår IT-partner på prov. Full responsivitet, 7 olika språk och marknadsanpassat produktutbud. För bildhantering fanns bara ett vettigt alternativ. ImageVault blev det självklara valet på grund av sin smarta anpassning av bilder. Redaktörer har bättre kontroll över sina bilder och blir inte översvämmade av olika versioner i olika storlekar. Vårt nästa steg är att implementera ImageVault som bildbank för hela organisationen över hela världen, samt för journalister.

Webbplats: Rototilt.com

Fredrik Berggren, Marketing Communication Coordinator, Rototilt
+46 (0)10 - 222 26 83
info@imagevault.se
English website