ImageVault DAM i SharePoint

Idag använder i princip alla organisationer digital media och användningen av media har ökat avsevärt. En gemensam utmaning inom organisationer är att få en överblick eller hitta specifika filer snabbt och när de behövs. Detta ställer större krav på samordning, struktur och förbättrad hantering av digital media.

Med ImageVault DAM för SharePoint kan ni effektivisera och underlätta hanteringen av all er digitala media direkt i SharePoint. Samtidigt kan ni se till att ert varumärke hanteras konsekvent och göra det enklare för era redaktörer att arbeta med filerna på ett effektivt sätt.

Effektiv hantering

Med ImageVault DAM för SharePoint kan ni effektivt hantera er media eftersom ni aldrig behöver lagra dubbletter av samma bild i olika format. Från en högupplöst version konverteras bilden till ett format som passar det specifika syftet, utan att ersätta originalversionen. Detta gör filhanteringen mer flexibel, effektiviserar er användning av media och säkerställer att bilder kan användas på bästa sätt på er webbplats för att förbättra kundupplevelsen.

Förbättrad varumärkeshantering

Om ni lagrar er digitala media i ImageVault DAM får ni en fullständig översikt över vilka tillgångar ni äger och var filerna används, vem som har rättigheter till specifika filer och vilka filer som distribueras till vem. Detta ger er större förmåga att hantera ert varumärke på er webbplats och ert intranät.

Fördelar med ImageVault för SharePoint

 • Minska tiden och därmed kostnaden för att leta efter filer
 • Eliminera kraven för användaren vid arbete med digital media
 • Öka flexibiliteten och era möjligheter att arbeta mer konsekvent och använda media mer effektivt på webben

Hantera era mediafiler

Med ImageVault DAM för SharePoint behöver ni aldrig lägga tid på att leta efter de filer ni vill använda. Varje fil har information baserad på t.ex. metadata och kategorier. Den inbyggda sökfunktionen låter er söka information kopplad till de lagrade filerna vilket gör att systemet direkt filtrerar resultatet enligt era önskemål.

Funktioner i ImageVault för SharePoint

 • Central lagring av media
 • Förhandsgranskning och omvandling till önskat bildformat 
 • Redigera bilder - beskära/ zooma
 • Mediainformation levereras via kategorier och metadata
 • All information relaterad till filerna är sökbar
 • Möjligt att hantera flera filer på en och samma gång
 • Nedladdning av filer samt möjlighet att ladda upp/ ner flera filer på samma gång
 • Gediget stöd för användarrättigheter
 • Färdiga SharePoint-egenskaper/ mallar för att presentera media på SharePoint-baserade webbplatser
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website