KS

Kommunesektorens organisation (KS) är en organisation som innefattar samtliga norska kommuner och regioner som medlemmar. KS är Norges största offentliga arbetsgivare som verkar för att ökar politisk medvetenhet om kollektiva medlemsfrågor och är en drivande partner för sina medlemmar. KS har huvudkontor i Oslo, regionkontor i hela Norge samt ett internationellt kontor i Bryssel.

På KS använder vi Episerver för både vårt intranät och på vår publika webb. Vi valde ImageVault på grund av dess sömlösa anslutning till Episerver. Med en både stor och geografiskt utspridd organisation önskade vi mer kontroll över bilder som publicerades och använts av våra anställda. Vi upplever att det är väldigt enkelt att berika bilder i ImageVault med metadata, avtal och andra rättigheter. Det är också väldigt enkelt att kunna dela bilder från ImageVault, även med externa användare. Vi undersöker just nu ytterligare kopplingar så som anslutningen för MS Office, som kommer att hjälpa våra användare oerhört när de arbetar med olika presentationer.

Tone Mangset

Senior web adviser

Webb: KS

Partner: Bouvet

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website