Laholms kommun

I snart tio år har Laholms kommun använt både ImageVault3 och 4:a. Systemet har mer än väl levt upp till våra förväntningar. Att vi har bibehållit ImageVault, beror i mångt och mycket på den service som leverantören gett och ger oss. Lyhördhet för problem som vi ställs inför och gedigen pedagogisk förmåga, är nämligen faktorer som vi värderar högt. Därvidlag har Meriworks via Meridium tillhandahållit en professionalitet som aldrig gjort oss besvikna. 

Website: Laholm.se

Lars Ingemarson, Laholms kommun

Med Imagevault möter vi på Meridium Laholm kommuns behov av att på ett enkelt sätt med hjälp av bildmaterial få en mer levande webbplats. Imagevault integrerades sömlöst i Laholms Episerver och kan även användas fristående. Redaktörerna kan enkelt direkt via Episerver se och infoga bilder på webbsidor i lämpligt format.

Partner: Meridium.se

Clara Högström, Meridium
+46 (0)10 - 222 26 83
info@imagevault.se
English website