Australian Veterinary Association

Genom att använda ImageVault kunde Australian Veterinary Association (AVA) ta ett betydande tekniskt steg i rätt riktning. Detta som en del av vår Digital Transformation genom att säkerställa en robust lösning för DAM som integrerades i vårt nya CMS Episerver.

Vår vision är att vara ledande inom vår bransch, och det är något vi strävar efter att återspeglas i all vår digitala teknik.

AVA har nu ett lättanvänt DAM-system integrerat i två av våra webbplatser, vilket innebär att våra innehållsspecialister effektivt kan hantera bildtillgångarna med på ett enkelt sätt. Sökning, metadata och kategorifunktionalitet i ImageVault har också lagt till ytterligare ett lager för organisering vilket gör det enkelt att ordna alla våra bildtillgångar.

Webbsida: https://www.vetvoice.com.au/

Natalie Howard, Chef för Marknadsföring och Affärsutveckling, AVA

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website