INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig Papirfly AB

Papirfly AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och på vilket sätt den ska gå till.
Papirfly AB (org.nr 556514-5959)
Kaggensgatan 39
392 48 KALMAR
Telefon: 0480-31 47 95

Dina rättigheter

För att utnyttja dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering, invändning, begränsning och dataportabilitet gällande registrerade personuppgifter kan du kontakta oss via support@meriworks.se.
Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Insamlad data

  • När du begär information eller registrerar dig på imagevault.se eller andra av företagets webbplatser, så kommer vi be om grundläggande kontaktinformation.
  • När du köper en av våra produkter eller tjänster, så kommer vi att be om information som krävs för att utförande och fakturering.
  • När du registrera dig till företagsevent, så kommer vi att be om grundläggande kontaktinformation, faktureringsinformation och information om ditt deltagande på eventet.
  • ImageVault.se och företagets övriga webbplatser använder vanligt förekommande verktyg, som cookies, web beacons, web analytic och market automation för att följa interaktioner och epost.
  • Vi kan också samla in information i samband med att vi kommunicerar via andra kanaler som telefon, epost eller möten.
  • Vi kan också samla in ytterligare information då vi tillhandahåller support eller Expert Services, om det krävs för att lösa supportfallet eller utföra den begärda tjänsten.

Användning av informationen

  • Vi använder den insamlade informationen för att utföra och fakturera för tjänster du har beställt.(Avtal)
  • Vi kan komma att använda insamlad information för att ge dig mer information omvåra tjänster, partners, kampanjer eller events. (Intresseavvägning)
  • Vi kan komma att använda insamlad information för att förbättra våra webbsiter,tjänster, produkter eller processer.(Intresseavvägning)

Vem har tillgång till data

Om inte annat följer av lag eller specifikt har angivits så utbyter vi inte personuppgifter med någon tredje part.Vi kan komma att dela information med företag som vi samarbetar med eller eller företag som utför uppdrag för Meriworks räkning.

+46 (0)10 - 222 26 83
info@imagevault.se
English website