ImageVault DAM för WordPress

Bloggar och webbpublicering är troligen de viktigaste kanalerna för att nå ut till din publik. Eftersom WordPress är världens mest populära Content Management System (CMS) och bloggverktyg är det sannolikt att du vill publicera dina bilder, videos eller annan media på plattformen för att stärka och förtydliga ditt budskap.

ImageVaults koppling till WordPress låter dig effektivisera hanteringen av din digitala media direkt i WordPress på ett smidigt och sömlöst sätt. Använd, lagra och hantera all din digitala media i en användarvänlig molntjänst

Med ImageVault som ett fristående Digital Asset Managementsystem kan delar av, eller hela systemet göras tillgängligt för alla i er organisation. Även externa intressenter kan få tillgång till utvalda delar av systemet om man vill och bjuder in dem.

Fördelarna med ImageVault DAM för WordPress

 • Reducera den tid som spenderas på att leta efter digitala filer
 • Eliminera kraven på användaren vid arbete med digital media
 • Öka flexibiliteten och era möjligheter att arbeta mer konsekvent och använda media mer framträdande på webben

Funktioner i ImageVault DAM för WordPress

 • Central lagring av mediatillgångar
 • Förhandsgranska och konvertera bildens format direkt i systemet utan begränsningar
 • Redigera bilder - beskära / zooma
 • Filinformation levereras via kategorier och metadata
 • All information relaterad till filerna är sökbar
 • Möjligt att hantera flera filer samtidigt
 • Hämta filer och ladda upp flera filer samtidigt
 • Gediget stöd för åtkomsträttigheter
 • Färdigbyggd SiteVision-modul för att presentera mediafiler på WordPress-baserade webbplatser
+46 (0)10 - 222 26 83
info@imagevault.se
English website