Jernkontoret

Jernkontoret är branschorganisation för den svenska stålindustrin och bildades 1747. Vi har en omfattande samling med tusentals bilder av teckningar, målningar och fotografier som har med bergsbruk, järnhantering och stålproduktion att göra, från 1600-talet fram till dagens moderna stålindustri. I samband med att vi skulle göra ny webbplats i nytt CMS bestämde vi att ha som ambition att även offentliggöra samtliga bilder på webben. Vi hade vissa krav på bildbanken: 

- Det ska vara enkelt att ladda upp bilder, kategorisera och ange metadata.

- Bildbanken ska ha bra sökfunktion och filtreringsmöjligheter.

- Presentationen av bilderna på webben ska kunna skräddarsys.

Vår webbkonsult Metamatrix föreslog ImageVault som integrerad bildbank i EpiServer. I dag finns cirka 4500 bilder publicerade – och fler kommer det att bli.

Webbplats: www.jernkontoret.se/bildbank

Anna Thorell, webbprojektledare, Jernkontoret

Bildbanken är en funktion på Jernkontorets webbplats som låter besökare söka, se och ladda ner bilder från ImageVault. Funktionen är uppbyggd på en integration av ImageVault och Episerver Find. 

Episerver Finds funktionalitet för indexering används för att göra metadata från bilder i ImageVault sökbart i bildbanken. Genom att kombinera ImageVaults API och Episerver Find ger bildbanken besökare möjlighet att göra sökningar utan att påverka webbplatsens prestanda negativt.

Partner: www.metamatrix.se

Zandra Alenklev, projektledare och konsultchef, Metamatrix
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website