Kopplingar & tillägg för ImageVault DAM-system

Med våra kopplingar och tillägg ökar ni nyttan med ImageVault DAM-system i hela er organisation och gör så att alla medarbetare jobbar enhetligt med ert godkända mediamaterial. Detta genom att göra så era digitala mediafiler finns tillgängliga i de program och miljöer ni oftast vistas i. Låt inte ImageVault bara bli en isolerad ö där ni lagrar er digitala media. Anslut istället ImageVault till de program ni använder mest. Vi erbjuder flera olika kopplingar som kan köpas individuellt beroende på er organisations behov. I dagsläget har vi kopplingar till Episerver, SharePoint, SiteVision, InRiver, MS Office samt Adobe. Det är även möjligt för er att bygga en egen koppling med hjälp av vårt öppna API. Vi erbjuder även tilläggen ImageVault Video och ImageVault Mediagalleri som hjälper er att maximera ert användande av ImageVault ytterligare.

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website