Lund

Tack vare ImageVault kan vi nu ha en riktigt smart kommungemensam bildbank, samtidigt som vi har kvalitetssäkrade bilder i rätt format på Lund.se. Nu märker vi en förändring i attityden till bilder – medarbetare vill bidra till bildbanken och se den växa, till skillnad från tidigare när man gärna höll på bilderna själv. Vi kan också ha en mer aktiv diskussion om bilder – vad är en bra bild, vad är hög kvalitet, vad är hög upplösning, bildrättigheter etc. Helt plötsligt blir kommunens bildinnehav synligt för alla, och från en attityd av ”vi har inga bilder” är det nu ”wow, vilka bilder!”.

Ett extra roligt projekt som kan bli verklighet tack vare nya ImageVault är att vi nu successivt laddar upp bilder från Lunds stadsarkivs digra bildbibliotek och gör dem nedladdningsbara för alla Lundabor. Vi har redan fått glada tillrop från Lundabor, och det utan att vi lanserat det särskilt. Det finns ett intresse och det är roligt att kunna dela med sig på enkelt sätt.

Karin Lilja, kommunikationsstrateg, Lunds kommun
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website