Lagra digitala bilder och filmer med ett DAM-system

ImageVault underlättar användningen av era digitala bilder och filmer oavsett ändamål. Lagra era högupplösta originalfiler i ImageVault och ladda ner eller infoga dem på er webbplats med några få klick. För att ImageVault inte bara ska bli en isolerad ö där ni förvarar er digitala media, kan ni ansluta ImageVault till de program ni använder mest, t.ex. Episerver CMS, SharePoint, Adobe InDesign, MS Office med flera. Läs mer under Kopplingar & Tillägg.

Ladda ner, använd och återanvänd

När ni använder ImageVault DAM-system behöver ni aldrig lagra flera kopior av samma fil i olika format. Från det högupplösta originalet kommer ImageVault att konvertera bilden till ett format, lämpligt för just ert specifika ändamål, utan att ersätta originalfilen. På detta sätt blir ni mer flexibla och effektiva när ni producerar ert marknadsmaterial, då ni snabbare kan kommunicera ut ert budskap. Med ImageVaults "funktion för samlingar" kan ni enkelt ladda ner eller publicera en eller flera filer samtidigt.

Använd media i Episerver, SiteVision, SharePoint och InRiver

Webben är idag den vanligaste och på många sätt den viktigaste marknadskanalen för de flesta organisationer, därmed även en plattform där digital media används i hög utsträckning. Vi har därför skapat en brygga mellan ImageVault och CMS-systemen Episerver, SiteVision och SharePoint, samt PIM-systemet InRiver. Detta gör det möjligt att använda de lagrade filerna i ImageVault direkt på webben. Med ImageVault kommer ni underlätta hanteringen och användningen av digital media för era redaktörer på webben.

Dela era filer

Med ImageVault DAM-system kan ni även bjuda in externa intressenter (t.ex fotografer, reklambyråer, återförsäljare etc.). Ni kan låta dem få tillgång till utvalda delar av er mediabank, eller skicka länkar med utvalda filer för distribution via ImageVaults inbyggda dela-funktion. Därigenom kan både ni och era externa intressenter nyttja mediabanken på ett smart och smidigt sätt, vilket effektiviserar ert arbetsflöde sinsemellan.

Personer runt ett bord delar dokument

Redigera och publicera

Med ImageVault DAM-system är det enkelt att redigera och publicera era digitala filer på er webbplats. Med det inbyggda verktyget för att beskära och zooma kan ni enkelt justera en bild eller video. När ni publicerar media i Episerver, SiteVision och SharePoint kan ni också använda de fördefinierade mallarna för att skapa gallerier, portföljer, bildspel m.m. utan att redaktören behöver bry sig om saker som filformat, storlek och bildupplösning.

Publicera media i andra applikationer

Om ni önskar publicera media som är lagrad i ImageVault till ett program där vi idag inte har någon färdig koppling, kan ni använda er av ImageVaults API för att skapa stöd för detta. Alternativt kontakta oss via vår ImageVault Expert Services så hjälper vi er gärna att diskutera fram en lösning som på bästa sätt möter era behov.

Idag har vi redan ett antal färdiga kopplingar till de populäraste och mest använda programmen, t.ex. MS Office och Adobe.

Fler funktioner kopplade till ImageVault

Läs mer om våra ImageVault-funktioner Lagra din digitala media och Organisera och hitta.
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website