UR

ImageVault hjälper oss att fylla luckan mellan produktion och publicering. I en agil video- och radioproduktionsprocess är det inte alltid uppenbart vilken bild som ska användas för slutprodukten. Produkten kommer att publiceras på flera plattformar med olika syfte. ImageVault är lösningen där projekten kan leverera bilder som ska användas till traditionell press, sociala medier-plattformar våra streamintjänster samt sändningskanaler.

Daniel Elliott, Utvecklingschef IT och Teknik
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website