Nynas

Nynas AB stod 2016 inför utmaningen att skapa en ny site med Episerver CMS.

”För oss var det viktigt att den nya siten skulle vara informationsrik och engagerande men även enkel att arbeta med samt att underhålla. ImageVault bidragit till att underlätta användningen utav bilder på siten samt att det har blivit mer tidseffektivt för våra redaktörer”, berättar Veronica Arvidsson Gomez. 

Nynas AB hade också ett behov av att upprätta en intern mediabank och sökte därför ett alternativ som fungerade bra både fristående men även var väl integrerat med Episerver.

”Valet föll på ImageVault främst baserat på smidigheten att jobba med systemet samt hur väl vår tekniska partner Devcore kunde integrera denna i vår webblösning efter våra önskemål. ImageVault som system tillförs kontinuerligt ny intressant och värdefull funktionalitet för oss som användare. Nästa steg för oss blir att koppla ImageVault till MS Office för att erbjuda våra medarbetare en snabb och enkel åtkomst till vårt godkända mediamaterial”.

”En annan positiv aspekt av att använda ImageVault har varit att det bidrar till en mer effektiv lagring utav bilder, då de inte lagras på flera ställen. Det har även underlättat för medarbetare att finna bilder som de önskar”, avslutar Veronica.

Webbplats: www.nynas.com

Veronica Arvidsson Gomez, Project Manager Communications

Devcore är stolta över att få ebjuda ImageVault som tjänst till våra kunder. ImageVault kompletterar Episerver på ett mycket bra sätt och samarbetet med ImageVault har både i detta projekt och andra projekt fungerat utmärkt. 

 

Webbplats-partner: www.devcore.se

David Goldman, VD
+46 (0)10 - 222 26 83
info@imagevault.se
English website