AxFlow

AxFlow som är Europas ledande leverantörer av pumpar och flödesutrustning till processindustrin stod inför ett omfattande arbete att göra om sin webb både grafiskt och funktionellt. Målet i stort var att skapa en webb som var enkel att hitta på, hade ett tilltalade bildspråk med korrekt produktdata och visade på AxFlows breda applikationskunskap..

Utmaningen

AxFlow verkar på 31 olika marknader i Europa, Sydafrika och Oceanien. Till detta kommer behov om att i dagsläget kunna erbjuda lösningen på 20 olika språk för en bra enskild slutanvändarupplevelse.  Med en mycket bred produktflora önskades smidiga system som skulle fungera sömlöst tillsammans. Inte bara produktbilder men även tillhörande metadata och övriga mediafiler behövde organiseras och kunna kommunicera på ett snabbt och smidigt sätt till en decentraliserad organisation på en global marknad.

Lösningen

AxFlow valde att kombinera kraften av ImageVault DAM med InRiver PIM och Episerver Commerce/CMS vilka alla har färdiga och fullt integrerade kopplingar med varandra. Med detta sparar de mycket tid och slipper fundera på underhåll av kopplingarna mellan systemen. Mediafilerna förvaras i ImageVault som utbyter metadata i form av produktinformation som i sin tur är lagrad i InRiver. Detta medför att det alltid finns korrekt information i bägge systemen och underlättar möjligheterna att hitta rätt filer och information. Episerver commerce/CMS står för den publika presentationen av den gemensamma datan.

”Vi använder även kopplingarna för MS Office samt InDesign för att smidigt och enkelt säkerställa att vi får ut rätt information i form av bilder med tillhörande produktdata till våra tryckta saker samt digitala dokument eller presentationer” säger Martin Bolinder; Digital Business Development Manager at AxFlow Holding.

Resultatet

Med vår nya lösning sparar AxFlow inte bara en massa tid utan kan också säkerställa att rätt bilder och produktdata profileras på det sätt, på den plats och i den kontext som vi önskar på en globala marknad.

Martin Bolinder - Head of Digital Business Development

Webbplats AxFlow

Implementationspartner: Decerno

 

 

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website