Öka er mediaanvändning genom åtkomst överallt!

- Vill du veta hur du och alla andra i er organisation lättare kan börja använda era redan inköpta och godkända bilder, filmer och andra typer av mediafiler?

- Har du önskat att du enkelt kan nå ert mediamaterial inifrån andra system förutom ert CMS?

- Finns det ett behov av att kunna visa upp utvalda delar av er bildbank publikt för besökare?

- Har ni et utökat behov av att kunna jobba enklare med video och kunna göra det mer anpassat enligt gällande tillgänglighetskrav?

Då är detta webinar för dig!

- Lyssna på vårt webinar om våra mest omtyckta tillägg och kopplingar till ImageVault mediabank. Lär dig hur ni ökar effektiviteten och lönsamheten genom att enkelt skapa åtkomst till er bildbank i andra system och på så sätt underlätta för alla medarbetare och kollegor.

I detta webinar kommer vi ta fokus på de tillägg och kopplingar utöver de CMS-kopplingar ( Episerver, SiteVision och Wordpress) som finns till ImageVault.

Innehåll:

  • Jobba effektivare med flera tillägg och kopplingar - En uppladdning och organisering av en fil i ImageVault gör den nåbar i alla era övriga system ni använder dagligen.
  • MS Office & Adobe CC - Ha direkt åtkomst till era filer i ImageVault inifrån MS Office, InDesign och Photoshop
  • ImageVault mediagalleri - Visa upp utvalda mediafiler från ImageVault publikt för besökare (tex för pressbilder eller olika evenemang).
  • Video - Skapa undertexter och utklipp av längre videos för publicering eller delning.

När?
Onsdag 14 April kl 13.00, Längd: ca 30 minuter

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se