Nokas

Med ImageVault som vårt Digital Asset Management system har vi sett många fördelar. Vi har nu ett system som gör det lätt för oss att organisera, hitta och dela våra digitala tillgångar. Detta underlättar även utanför Episerver eftersom vi använder ImageVault som ett mediaarkiv för alla våra digitala tillgångar. Vi är väldigt nöjda med funktionaliteten och all tid och pengar som produkten sparat för oss.

 

Website: Nokas.se

Ådne Mauritzen, Kommunikationschef, Nokas Group

Att använda sig av ImageVault har gjort att vi kunnat förbättra vår bildhantering dramatiskt. För en kund med en komplex bilddatabas som Nokas Group, har nyckeln till projektet varit att vi kunnat hantera olika kontor, affärsenheter på ett enhetligt sätt i bildhanteringen. Märkning, beskärning och generella användar-och redaktörupplevelser har varit en central del av genomförandet och ett viktigt kriterium för framgång. Varje gång vi hade problem med genomförandet, gick det snabbt att få professionell hjälp, som garanterade att genomförandet blev lyckat för Peanuts som implementeringspartner och för vår kund, Nokas Group.

 

Website partner: Peanuts.no

Halvard Totland, Affärsutvecklare, Peanuts
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website