ImageVault DAM för Optimizely tidigare Episerver

Idag använder i princip alla organisationer digital media och såväl mängden som användningen av digitala filer har ökat avsevärt. En gemensam utmaning bland organisationer handlar om att få en tydlig överblick och att hitta filer snabbt vid behov. Detta ställer större krav på samordning, struktur och förbättrad hantering av digital media.

ImageVault DAM för Episerver gör att ni kan effektivisera och underlätta hanteringen av all er digitala media direkt i Episervers CMS. Se till att ert varumärke hanteras konsekvent genom att förenkla för era redaktörer så de kan arbeta med media på ett mer effektivt sätt. 

Effektiv filhantering

Med ImageVaults koppling till Episerver blir er mediahantering mer effektiv och flexibel eftersom ni aldrig behöver lagra dubbletter av samma bild i olika format. Från ett högupplöst original i ImageVault konverteras bilden i Episerver till det önskvärda formatet, särskilt anpassat för ändamålet, utan att ersätta originalfilen i ImageVault. Kopplingen till Episerver gör det lättare för medarbetarna att använda ert godkända och inköpta mediamaterial på ett korrekt sätt. På så vis förbättras också kundupplevelsen på er webbplats.

Hantera era mediafiler

Med ImageVault DAM till Episerver behöver ni inte spendera tid på att leta efter era filer. Varje fil är uppmärkt med information baserat på t. ex. metadata och kategorier. Den smarta inbyggda sökfunktionen tillåter er att söka efter filer både via fritext eller kategorier. Utifrån er sökning filtrerar systemet sedan fram rätt resultat efter era önskemål.

Fördelar med ImageVault till Episerver

 • Redigeringsmöjligheter av filerna direkt inne i Episerver
 • Era mediafiler publiceras automatiskt i det format ni önskar, utan att skapa onödiga kopior – ett original i ImageVault som speglas ut i valfria format via Episerver
 • Underlättar för redaktörerna att välja och jobba med ert godkända mediamaterial

Funktioner i ImageVault för Episerver

 • Central lagring av alla era mediafiler
 • Förhandsgranskning och omvandling till önskat bildformat
 • Redigering av bilder - beskärning/ zoom
 • Filernas information levereras via kategorier och metadata
 • All information relaterad till filerna är sökbar
 • Möjligt att hantera flera filer på en och samma gång
 • Nedladdning av filer samt möjlighet att ladda upp/ ner flera filer på samma gång
 • Gediget stöd för användarrättigheter
 • Färdiga Episerver-egenskaper/ mallar för att kunna presentera media på en Episerver-baserad webbplats
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website