Full kontroll över era mediafiler med ett DAM-system

Genom att lagra era digitala mediafiler i ImageVault DAM-system får ni en fullständig översikt över vilka tillgångar ni har, vem som har rätt att använda dem och vilka filer som används vart. Kategorisera och tagga era digitala filer med relevant information för att göra dem enkla att hitta när ni behöver dem.

Bevara era hemligheter

ImageVault DAM-system ser till att era hemligheter bevaras. Eller mer konkret så låter ImageVault er styra tillgång och användning av materialet. Filerna lagras i specifika valv där rättigheter för visning, användning och tillgång anges. Detta hjälper er organisation att kontrollera hur saker såsom varumärke och andra värdefulla mediatillgångar används. Det i sin tur bidrar till ett mer enhetligt intryck för målgruppen vilket alltid bör eftersträvas.

Kvinna upptäcker att information har läkt

Fler funktioner kopplade till ImageVault

Läs mer om våra ImageVault-funktioner Organisera och hitta och Använd och dela.


+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website