Kriminalvården

Genom att använda ImageVault sparade vi en betydelsefull mäng av tid och pengar i vårt projekt med kriminalvården eftersom både utvecklings och redaktionellt arbete kunde minimeras. Från en utvecklares perspektiv är ImageVault en kraftfull Media Asset Management tjänst där man med bara några rader kod kan använda dess funktioner. För redaktörer är det väldigt lätt att söka rätt på och välja en bild och sen enkelt redigera och infoga den.

Partner: Webking.se

 

Robert Jansz, Webking (partner till Kriminalvården)

En modern myndighet tar form och det är något vi vill reflektera i all vår kommunikation framöver. Vår nya webbsida har ett helt nytt utseende och med ImageVault har våra redaktörer förmågan att enkelt använda digital media i deras dagliga arbete. De kan också spegla vissa delar av vår mediabank till vår webbsida, vilket gör det möjligt för våra besökare att ladda ner bilder med hög upplösning för t.ex. pressanvändning.

 

Webbsida: Kriminalvarden.se

Pelle Ekman, Informationschef, Kriminalvården
+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website